Dodatok č.2 k Zmluvným podmienkam cestovnej kancelárie Ferrotour a.s.

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa bod II./9) Zmluvných podmienok CK Ferrotour a.s. nasledovne:

9) Ceny leteniek chartrových letov boli kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 600 USD/MT. V súvislosti s nárastom cien palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný palivový príplatok. Výška palivového príplatku sa odvíja od aktuálnej ceny leteckého paliva na svetových trhoch obchodovateľného podľa FOB Rotterdam. V takom prípade je CK v zmysle bodu 8 týchto zmluvných podmienok oprávnená zmeniť ceny leteckých zájazdov.

V prípade leteniek pravidelných liniek štandardných a nízkonákladových leteckých spoločností sú ceny vrátane palivových príplatkov určované týmito spoločnosťami. Tieto letecké spoločnosti svoje ceny kalkulujú osobitne, vždy pri aktuálnej cene leteckého paliva.

CK tieto, zväčša skupinové ceny  iba zakalkuluje do celkovej ceny za kompexné služby, nemá však vplyv na výšku palivového príplatku, a  je v prípade zmeny ceny leteckou spoločnosťou tento príplatok/ preplatok oprávnená aplikovať.