Dodatok č.1 k Zmluvným podmienkam cestovnej kancelárie Ferrotour a.s. / Zájazd "na vyžiadanie"

Ak objednávateľ - klient požaduje zájazd mimo katalógovej ponuky a provízneho predaja, tzv. „zájazd na mieru“,  CK mu túto zabezpečí vyžiadaním služieb zahrnutých v zájazde a spracovaním kompletnej ponuky. Ponuka bude spracovaná na základe záväznej objednávky a uhradenia časti zálohy vo výške cca 30 – 50% predbežnej ceny.

Poskytovateľ služieb - letecká spoločnosť/hotel a i.  môžu ponuku potvrdiť, alebo zamietnuť. Proces vyžiadania môže trvať niekoľko pracovných dní a nie je možné ho urýchliť. Vyžiadanie nie je možné zrušiť, je potrebné čakať na odpoveď. V prípade zrušenia môže touroperátor účtovať stornopoplatok. Ak sa vyžiadanie nepotvrdí je možné objednať alternatívnu voľnú ponuku.